Gyulai SzC Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Rólunk

Kedves diákok! Tisztelt szülők és pedagógusok!

Békés megye egyik legnagyobb oktatási központja, a Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény 2007-ben alakult meg. 2013-ban immár öt településen: Gyulán, Békéscsabán, Eleken, Mezőhegyesen, Szabadkígyóson is működő iskola viseli a Harruckern nevet. Hitvallásunk a minőségi szakképzés. Iskolánkat ebben a tanévben több mint 2000 tanuló választotta. A Harruckern több száz alkalmazottja és közel 2000 főt számláló diáksága országos és európai szinten is meghatározóvá teszi a Harruckern nevet a minőségi oktatás-képzés területén. A képzési központban 19 szakmacsoportot oktatunk. Jelenleg 65 szakma sajátítható el, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli formában. A Békés TISZK-központként Európai Uniós forrásból intézményünk másfél milliárd forintos fejlesztést hajtott végre az elmúlt években. A legmodernebb munkagépekkel felszerelt korszerű gyakorlati helyeken jól képzett szaktanárok várják a tovább tanulni akaró diákokat. Intézményünk biztosítja az átjárhatóságot az egyes szakmák és oktatási egységek között.

Szabadkígyós az élelmiszeripari képzések fellegvára, ahol a kor kihívásainak megfelelő modern csúcstechnikák felvonultatása mellett sajátítható el a pék, a cukrász szakma. Minden diák a saját elvárásainak megfelelve választhatja bármely szakmát.

A Szabadkígyósi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Intézet múltja elválaszthatatlan a magyarországi illetve a megyei agrárszakképzés történetétől. Megyénk agrárszakoktatásának alapjait Tessedik Sámuel teremtette meg gazdasági iskolájával, mely 1790-től fogva Szarvason működött. Ez az intézet 1806-ban szűnt meg. Békés vármegye agrár szakoktatásának történetében a következő jelentős dátum 1896 volt. Ekkor kezdődött meg a Földműves Iskola létrehozása. Ez az intézmény, később a Magyar Királyi Mezőgazdasági Szakiskola nevet kapta, Békéscsabán működött. A mezőgazdasági ismeretek oktatásának magasabb szintjét Békéscsabán és Orosházán érték el. Ezekben a városokban a század elején az állami polgári fiúiskolákban részt kapott az agrár oktatás is. Szintén Békéscsabán és Orosházán 1912-től a reformpolgári iskolákban agrár képzés kezdődött, tantervi rendszerbe illesztve a mezőgazdasági elméleti és gyakorlati ismereteket. Ezek a reformiskolák átmeneti jellegűek voltak. Társadalmi és gazdasági követelményként merült fel a 4 éves képzéssel működő, elméletet és gyakorlatot egyaránt oktató középfokú iskola igénye. A hosszú ideig tartó viták és az első világháború okozta körül mények miatt csak 1921-ben kezdhette meg munkáját Békéscsabán a Magyar Királyi Állami Felső Mezőgazdasági Iskola. Ebbe az iskolatípusba a középbirtokos osztály fiai jártak, akik az iskola tantestülete által készí tett tanterv alapján közismereti és szakmai tantárgyak tanulása mellett szakmai gyakorlatokat végeztek. Az oktatás elsősorban a korszerű gazdaságok igényeit kívánta kielégíteni. A békéscsabai iskola 1945-ben költözött Szabadkígyósra, a Wenckheim-kastélyba. így az 1921-1945-ig Békéscsabán működő Magyar Királyi Állami Felső Mezőgazdasági Iskola jogelődje a jelenlegi Szabadkígyósi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Intézetnek 1945-től e mezőgazdasági iskola életében is több alkalommal került sor profilváltásra, de mindig a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzés szolgálatában állt.
Elnevezési változatok:
1945-49-ig: Ókígyósi Magyar Állami Mezőgazdasági Középiskola
1949-50-ig: Ókígyósi Állami Mezőgazdasági Gimnázium
1950-52-ig: Szabadkígyósi Növénytermesztő Mezőgazdasági Technikum
1952-70-ig: Szabadkígyósi Mezőgazdasági Technikum
1970-1993-ig: Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet
1993-tól: Békés Megye Képviselő-testülete Mezőgazdasági és Élelmiszer ipari Szakképző Intézete
A legjellemzőbb és legelismertebb volt az 1970-ig működő mezőgazdasági technikum, amely magas színvonalú elméleti és gyakorlati alapot biztosított az egyetemeken és főiskolákon tanulni kívánóknak. 1970-ben megkezdődött a szakmunkásképzés a kertész, a sütő és az élelmiszertartósító szakokon. A szakmunkásképzés mellett az 1993-94-es tanévtől indult az éreíttségit adó szakközépiskolai oktatás, illetve a mezőgazdasági technikus képzés.
 

A Harruckern János Közoktatási Intézmény megalakulása óta különös figyelmet szentel a pályaválasztás előtt álló és a szakma tanulása iránt elkötelezett diákoknak.

 

 

Gyulai SzC Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

www.harruckern.hu